top of page

רישום בית ספר

סופי
text-1647408326081_edited.png
BarefootChildy8h.png
text-1647408021215_edited.png

איפה כאן כדי לעזור לך בתהליך ההרשמה לבית ספר ביתי

text-1647412070967.png

לימודים מהבית
הרשמה
תהליך

האם אתה חדש בחינוך ביתי בויקטוריה?

לא בטוח איך להתחיל?

יש לנו את ויקטוריה האולטימטיבית

מדריך תהליך הרישום, כדי לעזור לך להבין את ציר הזמן של ההרשמה ותהליך מעמיק לגבי מה לצפות לפני התחלת מסע החינוך הביתי שלך.

קורבן 
לימודים מהבית 
תוכנית למידה

text-1647412453118.png

זקוק לעזרה כיצד ליצור תוכנית למידה עבור הבקשה לרישום בית ספר ביתי בויקטוריה? עיין במדריך תכנית הלמידה המפורט שלנו לקבלת מידע מועיל.

Image by Fa Barboza
bottom of page